Oferta produkcyjna

Gruntowanie kataforetyczne

Jest to obecnie najnowocześniejsza i najbardziej skuteczna technologia zabezpieczania przed korozją wszelkiego rodzaju wyrobów metalowych. Otrzymana powłoka kataforetyczna jest gładka, jednolita o równomiernej grubości / pokrywa ostre krawędzie /. Ma bardzo dobre parametry mechaniczne – charakteryzuje się wysoką twardością, tłocznością, elastycznością, odpornością na uderzenie i bardzo dużą wytrzymałością w komorze solnej. Ponadto zabezpiecza przed oddziaływaniem chemicznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Farba stosowana do gruntowania posiada niską szkodliwość dla środowiska i małe ryzyko pożarowe.

Proces gruntowania odbywa się praktycznie bezobsługowo. Elementy zawieszone na przenośniku przechodzą samoczynnie przez poszczególne urządzenia technologiczne, w których wykonywane są przewidziane technologią operacje, tj. odtłuszczanie, aktywacja, fosforanowanie, gruntowanie zanurzeniowe i suszenie. Do gruntowania elektroforetycznego stosowane są aktualnie farby najnowszej generacji firmy PPG.

Nasz proces technologiczny pozwala na uzyskanie powłoki kataforetycznej spełniającej następujące wymagania :

  • grubość powłoki 18 – 30 µm,
  • wysoka odporność na działanie mgły solnej – zastosowane odpowiednich materiałów pozwala na uzyskanie odporności antykorozyjnej minimum 480 h w komorze solnej,
  • kolor czarny.

Wyroby zabezpieczone kataforetycznie stanowią najlepszą bazę do malowania nawierzchniowego zarówno materiałami do natrysku pneumatycznego, elektrostatycznego jak i proszkowego.

Lakierowanie nawierzchniowe

Malowanie nawierzchniowe wykonywane jest w nowoczesnej lakierni, według technologii stosowanej przy produkcji karoserii samochodowych.

Podczas całego procesu lakierowania elementy umieszczone są na przenośniku, który przemieszcza je pomiędzy poszczególnymi stanowiskami technologicznymi.

Do malowania używane są emalie piecowe produkcji PPG. Bezpośrednio po malowaniu możliwe jest wykonywanie konserwacji wszystkich profili zamkniętych.

Tłoczenie

Zespół Tłoczni mieści się w dwóch budynkach i składa się z trzech wzajemnie uzupełniających się odcinków: krajalni, pras lekkich i pras ciężkich. Do cięcia blach używamy głównie nożyc gilotynowych typ NG-4, o dopuszczalnej grubości ciętej blachy do 6 mm. Odcinek pras lekkich wyposażony jest głównie w prasy mimośrodowe wysięgowe o naciskach dopuszczalnych od 630 do 1600 kN.

Na odcinku pras ciężkich posiadamy prasy korbowe ciągowe potrójnego, podwójnego oraz pojedynczego działania, ich naciski dopuszczalne mieszczą się w przedziale 2000 – 10000 kN. Na odcinku pras ciężkich wykonujemy głównie detale wielkogabarytowe jak poszycia zewnętrzne i wewnętrzne karoserii pojazdów. Do tego celu używamy blach karoseryjnych głęboko tłocznych o grubościach od 0,8 do 1,2 mm. Wiele detali w celu podniesienia ich jakości zabezpieczenia antykorozyjnego jest wykonywanych z blach obustronnie ocynkowanych, pozostałe z blach czarnych. Na odcinku pras lekkich wykonujemy detale małogabarytowe używając blach o grubości od 0,8 do 6 mm. Wszystkie wyprodukowane detale są składowane w specjalnych pojemnikach zapewniających ich bezpieczny transport do miejsc dalszego przetwarzania. W swoim wyposażeniu Zespół Tłoczni posiada również hydrauliczne prasy krawędziowe typ PPH 160 o dopuszczalnym nacisku 1600 kN i maksymalnej długości stołu 3 m, o maksymalnej grubości giętego materiału do 6 mm.

Oferujemy usługi tłoczenia na prasach ciężkich i prasach lekkich.