Międzynarodowe Forum Gospodarczo–Inwestycyjne

Przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy to główni uczestnicy odbywającego się w Lublinie Międzynarodowego Forum Gospodarczo - Inwestycyjnego. Dni Partnerstwa Wschodniego to okazja do rozmów o przyszłości gospodarczej współpracy firm z Lubelszczyzny z partnerami ze Wschodu. Uczestnicy forum rozmawiali m.in. o Lubelszczyźnie jako zmieniającym się dynamicznie regionie i szansie jaką jest dla Polski współpraca z przedsiębiorcami z Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Organizatorem Forum jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Międzynarodowe Forum Gospodarczo-Inwestycyjne rozpoczęło się 4 października. Pierwszy dzień spotkania to panele, rozmowy biznesowe i dyskusje. Wzięli w nich udział przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji ukraińskiej z obwodów: lwowskiego, ługańskiego, wołyńskiego i rówieńskiego. W Forum uczestniczyli również polscy naukowcy i przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władze miasta i regionu. Do współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami i do inwestowania na Lubelszczyźnie zachęcali podczas Forum prezydent Lublina Krzysztof Żuk i marszałek województwa Krzysztof Hetman. - Za kilka tygodni otworzymy lotnisko, budujemy drogi i nowy most, znikają bariery komunikacyjne, które dotychczas utrudniały działalność gospodarczą - przekonywał marszałek Hetman. - W ostatnich czterech latach lubelscy przedsiębiorcy otrzymali z programów unijnych 4 mld złotych, uczelnie z regionu skorzystały z 1,3 mld złotych. Stajemy się coraz atrakcyjniejszym terenem dla inwestorów, także tych ze Wschodu - dodał marszałek Krzysztof Hetman. Uczestnicy Forum rozmawiali również o tym co polskie firmy mogą zaoferować przedsiębiorcom z Kazachstanu, Rosji czy Białorusi, o polsko - chińskiej współpracy  i o braku stabilizacji politycznej i gospodarczej jako barierach działań na Ukrainie.
Drugie dzień Forum, 5 października, to wizyty studyjne. Zaplanowano zwiedzanie Portu Lotniczego i podstrefy ekonomicznej.

Wróć